Onderzoek

Onderzoek naar effecten van kinderopvang en gastouderopvang op de ontwikkeling van kinderen 

Er worden veel onderzoeken gedaan naar de pedagogische kwaliteit van professionals in de kinderopvang. Dankzij een subsidie van ZonMw zijn nu ook de effecten van het kinderdagverblijf en de gastouderopvang op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen onderzocht.

De Universiteit van Amsterdam heeft in de afgelopen jaren een onderzoek uitgevoerd naar de pedagogische kwaliteit van zowel kinderdagverblijven als gastouderopvang en de effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in de gastouderopvang en de dagopvang. Het grootschalige onderzoek werd uitgevoerd onder 228 kinderen (154 kinderdagverblijven, 74 gastouders). Op dit moment worden de resultaten verwerkt tot een 4-tal wetenschappelijke artikelen, die in de zomer van 2022 worden afgerond.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  1. Het welbevinden van kinderen in de dagopvang en gastouderopvang is gemiddeld goed. Op een schaal van 1 (= laagste score) tot en met 7 (= hoogste score) was het welbevinden 4,29 voor kinderen in het kinderdagverblijf, 4,57 voor gastouders. De ouders en de pedagogisch medewerkers/gastouders evalueren het welbevinden van de kinderen als (zeer) positief.
  2. De pedagogische kwaliteit van zowel de deelnemende kinderdagverblijven als gastouderopvang is over het algemeen goed. De emotionele ondersteuning van de kinderen door de medewerkers was goed, zowel voor het kinderdagverblijf als de gastouders; de kwaliteit was nog iets hoger bij de gastouders.
  3. De ruimtes en de inrichting van de leefomgeving zijn bij kinderdagverblijven iets beter op het kind afgestemd dan bij de gastouders.
  4. De studie heeft aanwijzingen opgeleverd dat sensitieve kinderen zich (iets) beter ontwikkelen in de gastouderopvang dan in de kinderopvang. Echter, voor de meerderheid van de kinderen is er geen duidelijk verschil in hun sociaal-emotionele ontwikkeling als we kijken naar welbevinden, internaliserend probleemgedrag en executieve functies.
  5. Studies uit binnen- en buitenland laten zien dat pedagogische proceskwaliteit van de kinderopvang een voorspeller is van een gunstige sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen in de vroegschoolse leeftijd tot en met de adolescentie.

Zie voor meer informatie de website van ZonMW.