Positief oordeel GGD inspectie

Wij hebben een positief oordeel van de GGD gekregen met betrekking tot de kwaliteit van ons nannybureau Grote Zus. 12 oktober jl. hebben wij bezoek gehad van de GGD Hollands Midden. De GGD toetst, in opdracht van het Rijk, alle gastouder-en nannybureaus op verschillende kwaliteitseisen. De GGD heeft ons een positief advies gegeven, wat inhoudt dat wij voldoen aan alle eisen die de Wet Kinderopvang stelt! Bekijk het volledige rapport van de GGD inspectie.

foto kwaliteit kinderopvang