Nanny in Heemstede

Nanny in Heemstede nodig?

Zoekt u een nanny aan huis en bent u woonachtig in de regio Heemstede?¬†Grote Zus is een geregistreerd nannybureau met nanny’s in haar bestand in de regio¬†Heemstede.

Wat is een nanny aan huis?

Bij een nanny aan huis wordt vaak gedacht dat zij inwoont bij het gezin. Dit is een groot misverstand. Een nanny aan huis wordt weliswaar gezien als een verlengstuk van het gezin, maar zij is niet woonachtig bij het gezin. Een nanny verzorgt de opvang van de kinderen als de ouders naar hun werk zijn. Van een nanny kunt u tevens licht huishoudelijke taken verwachten.

20151109 kleine fotos-6

Een ander misverstand van een nanny aan huis is dat het alleen voor gezinnen met een hoog inkomen is weggelegd. Als u via nannybureau Grote Zus een nanny inzet, heeft u in de meeste gevallen recht op kinderopvangtoeslag en is het bij twee kinderen vergelijkbaar met de kosten voor een kinderdagverblijf en bij drie kinderen zelfs voordeliger!

Voordelen van een nanny aan huis in Heemstede

De gemeente Heemstede is legesvrij. Dit houdt in dat u geen kosten hoeft te maken om ingeschreven te worden in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). De nanny aan huis wordt gekoppeld aan uw huisadres. Als deze koppeling gemaakt is in het LRKP, heeft u recht op kinderopvangtoeslag.