Opvangeisen

De veiligheid van de kinderen staat voorop. Daarom is het verplicht om naar de veiligheid van uw woning te kijken. Grote Zus heeft als taak om uw woning te toetsen aan de opvangeisen zoals deze gesteld zijn door de Wet Kinderopvang.

Risico-inventarisatie

Grote Zus voert een risico-inventarisatie uit en de GGD controleert deze. De veiligheid en hygiëne worden beoordeeld aan de hand van een risico-inventarisatieformulier. Grote Zus maakt op basis van de geconstateerde risico’s een plan van aanpak dat beschrijft hoe de risico’s worden vermeden of zullen worden opgelost, het kan zijn dat de ouder kosten moet maken om deze acties uitgevoerd te krijgen. Deze risico inventarisatie wordt jaarlijks herhaald. Notabene wanneer een nanny/ouder opzegt en er een nieuwe match met een nanny plaatsvindt, moet deze nanny worden ingeschreven in het landelijk register en wordt er opnieuw een risico inventarisatie gedaan.

Eisen aan de opvanglocatie

De volgende inrichtingseisen zijn van kracht bij kinderopvang aan huis:

  • Voor kinderen tot 1,5 jaar is er een aparte slaapruimte;
  • Zowel binnen als buiten zijn er voldoende speelmogelijkheden. Is er geen buitenruimte aanwezig, dan moeten er in de nabije omgeving alternatieven zijn, zoals een speeltuin of een park;
  • De woning is rookvrij;
  • Bij opvang van 4 kinderen of meer is er een achterwacht voor calamiteiten. Een achterwacht is een persoon ouder dan 18 jaar die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn.

Hoeveelheid kinderen per nanny

Er mogen maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen worden waarvan:

Maximaal 5 kinderen tot 4 jaar

Maximaal 4 kinderen tot 2 jaar

Maximaal 2 kinderen tot 1 jaar