Begeleiding

Grote Zus is een geregistreerd nannybureau waarbij het draait om kwaliteit. Klik hier voor het inspectierapport van Grote Zus opgemaakt door de GGD. Om kwaliteit te garanderen, is het belangrijk dat wij ook na het werven van de nanny in nauw contact met elkaar blijven en dus begeleiding bieden aan de nanny.

Evaluatiemomenten

Gedurende het jaar plannen wij evaluatiemomenten in, zowel met u als met de nanny. Hierbij wordt de voortgang besproken.

Intervisie en studiedagen

Daarnaast plannen wij regelmatig intervisiemomenten in voor de nanny’s. Het is erg waardevol voor nanny’s om met elkaar te bespreken waar ze tegenaan lopen. Op deze manier kunnen ze van elkaar leren en elkaar verder op weg helpen. Ook organiseren wij studiedagen. De onderwerpen van deze dagen zijn afhankelijk van de behoeftes van onze nanny’s en ouders.